Přehled článků

Výrobní technologie pro HOLPLAST

13.12.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 15 Technologie. Cílem výzvy byla podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků a přispívat tak k rozvoji Olomoucké aglomerace a zvyšování zaměstnanosti. Podpořeny byly projekty, jejichž záměrem bylo pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.

Ekocentrum Hranice - sběrný dvůr

08.12.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 41 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů II.  Cílem výzvy byla podpora projektů jejíchž předmětem bylo zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů. Projekt je zacílen na rekonstrukci sběrného dvora, který bude sloužit k nakládání s komunálními i separovanými odpady.
 

Revitalizace autobusového nádraží v Mohelnici

25.08.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 2 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy.  Cílem výzvy byla podpora projektů jejíchž předmětem byla výstavba a modernizace přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť  a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu. 

Zkvalitnění a rozvoj infrastruktury DDM Magnet Mohelnice

25.08.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 18 Zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotní učení.  Cílem výzvy byla podpora projektů jejíchž předmětem byly stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Chodník kolem silnice I/47 v Oseku nad Bečvou

25.08.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 10 Zvyšování bezpečnosti v dopravě.  Cílem výzvy bylo podpořit projekty rekonstrukce, modernizace a výstavby bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. 

Modernizace sběrného dvora v Přerově

17.08.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 41 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů II. Cílem výzvy bylo podpořit projekty zaměřené na výstavbu/modernizaci (navýšení kapacity) sběrných dvorů a třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálního odpadu. Dále na projekty zaměřené na systémy pro separaci/oddělený sběr/svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu, 

Cyklostezka a chodník Velká Dlážka

17.08.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 6 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury. Cílem výzvy bylo podpořit projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a související doprovodnou infrastrukturu, které přispějí k větší bezpečnosti cyklistů.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace