Partnerská síť v oblasti výzkumu a vývoje zobrazovací a osvětlovací techniky a optoelektroniky pro optický a automobilový průmysl

22.07.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 13 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce. Cílem výzvy bylo podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Záměrem výzvy byla podpora obousměrného přenosu jedinečných znalostí a zkušeností zapojených subjektů a přenos společných znalostí a zkušeností. 

  • Opatření: 2.1.1 Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou
  • Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
  • Operační program: OP VVV
  • Název výzvy: Dlouhodobá mezisektorová spolupráce
  • Realizátor: Univerzita Palackého v Olomouci
  • Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008422
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka: 64 415 680 Kč; 89 255 336 Kč
  • Harmonogram projektu: 1. 8. 2018–30. 11. 2022
  • Téma projektu: výzkum, vývoj

Projekt je unikátním uskupením pěti komerčních subjektů a akademického partnera v oblasti spolupráce pro optický a automobilový průmysl. Oblastí společného zájmu jsou zobrazovací a osvětlovací technologie s přesahy do oborů opracování materiálů a IT inženýrství. Cílem projektu bylo posílení dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti Olomouckého kraje v oblasti vývoje optických a fotonických technologií pro automobilový a optický průmysl. Díky efektivnímu přenosu know-how a nejnovějších poznatků z akademického prostředí do průmyslové praxe bude posílena inovační schopnost partnerů projektu, kterými jsou Meopta – optika, s.r.o., Přerov; HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o., Mohelnice; OLC Systems s.r.o., Olomouc; MONTIX, a.s., Mohelnice a LASER-TECH, spol. s r.o., Olomouc. Součástí projektu bude rovněž vybavení společného výzkumného pracoviště investičními celky. Jedná se zejména o investice spojené s testováním a vývojem komponent zobrazovací optiky a nových typů světlometů na bázi lcd, led-matrix apod.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace