Revitalizace autobusového nádraží v Mohelnici

25.08.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 2 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy.  Cílem výzvy byla podpora projektů jejíchž předmětem byla výstavba a modernizace přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť  a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu. 

  • Opatření: 3.1.4 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy
  • Evropský fond: ERDF
  • Operační program: IROP
  • Název výzvy: Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy
  • Realizátor: Město Mohelnice
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0003328
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka: 49 910 116,65 Kč, 58 717 784,31 Kč
  • Harmonogram projektu: 31. 5. 2016–30. 9. 2018
  • Téma projektu: udržitelná doprava

Projekt je určen cestujícím ve veřejné dopravě z řad obyvatel i návštěvníků města, kteří autobusové nádraží využívají k dojíždění za prací, službami či zábavou. Cílem revitalizace bylo zvýšit komfort cestujících, poskytnout dostatečnou kapacitu parkovacích stání pro osobní automobily i jízdní kola a zatraktivnit veřejnou dopravu. Revitalizace bude mít za následek zvýšení zájmu o udržitelné formy dopravy a tím i zlepšení kvality ovzduší ve městě a jeho blízkém okolí.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace