Vybudování odborných učeben na ZŠ J. Železného v Prostějově

17.08.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 12 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury. Cílem výzvy bylo podpořit infrastrukturu základních škol, a to stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), dále rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

  • Opatření: 1.1.2  Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol
  • Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
  • Operační program: IROP
  • Název výzvy: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol
  • Realizátor: Statutární město Prostějov
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005928
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka: 14 450 000 Kč, 17 000 000 Kč
  • Harmonogram projektu: 10. 3. 2016–27. 9. 2018
  • Téma projektu: vzdělávání

Projekt reaguje na nízkou úroveň odborných kompetencí žáků základních škol, která ovlivňuje jejich následnou uplatnitelnost na trhu práce. Předmětem projektu byla nástavba objektu ZŠ Jana Železného v Prostějově, kde v novém podlaží vznikly odborné učebny a přednáškový sál pro rozvoj klíčových kompetencí komunikace v cizích jazycích a přírodní vědy. Vybudování nových moderních učeben zatraktivní výuku odborných předmětů v klíčových kompetencích a posílí potřebnou odbornou kvalitu vzdělávání a dovednost žáků.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace