Modernizace ZŠ Šromotovo v Hranicích

28.07.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 24 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury II. Cílem výzvy bylo podpořit infrastrukturu základních škol, a to stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), dále rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

  • Opatření: 1.1.2  Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol
  • Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
  • Operační program: IROP
  • Název výzvy: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol
  • Realizátor: Město Hranice
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007877
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka: 19 684 141,22 Kč, 23 157 813,21 Kč
  • Harmonogram projektu: 1. 11. 2017–30. 4. 2020
  • Téma projektu: vzdělávání

Projekt řeší rekonstrukci stávajících půdních prostor pro potřeby rozvoje přírodovědného a jazykového vzdělávání na ZŠ Šromotovo. Předchozí prostory školy kapacitně nedostačovaly a neumožňovaly zajištění kvalitního zázemí včetně nezbytného vybavení pro výuku odborných předmětů s cílem rozšíření zájmu žáků o odborné předměty již na základních školách. Stav neumožňoval v plné míře naplňovat školní vzdělávací plán, čímž mohlo mimo jiné například docházet k poklesu zájmu o vzdělání na této škole.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace