Odstoupení od administrace projektového záměru

Odstoupení od administrace projektového záměru

Od administrace projektového záměru lze odstoupit na základě podání písemného a odůvodněného oznámení předkladatele.

Písemné oznámení nositeli ITI Olomoucké aglomerace lze předložit jedním z následujících způsobů:

  1. fyzicky na sekretariát ITI Olomoucké aglomerace (odbor dotačních projektů, Palackého 14, Olomouc) nebo
  2. prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo,
  3. prostřednictvím datové schránky, včetně elektronického podpisu statutárního zástupce předkladatele, ID: kazbzri.

Šablona Odstoupení od administrace projektového záměru

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace