Linka pro navíjení pružin z válcovaných kruhových tyčí

17.08.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 37 Inovace - Inovační projekt II. Cílem výzvy  bylo posílení inovační výkonnosti firem v Olomoucké aglomeraci a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby. 

  • Opatření: 2.3.1 Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění inovací a ochrana duševního vlastnictví v podnicích
  • Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
  • Operační program: OP PIK
  • Název výzvy: Inovace – Inovační projekt
  • Realizátor: HŽP a.s.
  • Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_157/0014448
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka: 11 828 178,50 Kč, 47 312 714 Kč
  • Harmonogram projektu: 14. 8. 2018–30.12.2019
  • Téma projektu: inovace produktu

Hlavním cílem projektu je implementace inovovaného procesu navíjení pružin z válcovaných kruhových tyčí, která povede k výrobě inovovaných typů výrobků s lepšími technickými a užitnými vlastnostmi. Důraz je kladen především na pevnost a životnost pružiny. Prostřednictvím zavedení nových produktů na trh dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti žadatele a posílení jeho vedoucí pozice oblasti z tepla vyráběných šroubových pružin v segmentu železniční dopravy.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace