Výrobní technologie pro HOLPLAST

13.12.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 15 Technologie. Cílem výzvy byla podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků a přispívat tak k rozvoji Olomoucké aglomerace a zvyšování zaměstnanosti. Podpořeny byly projekty, jejichž záměrem bylo pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.

  • Opatření: 1.3.1 Poradenství pro malé a střední podniky
  • Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
  • Operační program: OP PIK
  • Název výzvy: Technologie
  • Realizátor: HOLPLAST, s.r.o.
  • Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_117/0011896
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka: 3 744 000 Kč; 8 320 000 Kč
  • Harmonogram projektu: 1. 1. 2018 - 30.12.2019

Předmětem projektu bylo pořízení nových výrobních technologií na výrobu plastů a kontrolu výstupní produkce - vstřikovací stroj včetně příslušenství (manipulátor a pásový dopravník); portálový souřadnicový měřící stroj. V rámci projektu dojde k tvorbě nových pracovních míst, nárůstu tržeb a posílení konkurenceschopnosti. Realizace projektu zvyšuje efektivnost procesů a zároveň dojde k dosažení technické soběstačnosti společnosti.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace