Nízkopodlažní a bezbariérové autobusy pro MHD v Prostějově

12.08.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 5 Pořízení vozidel pro přepravu osob. Cílem výzvy byly podpora nákupu nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu. 

  • Opatření: 3.1.7 Pořízení vozidel pro přepravu osob
  • Evropský fond: ERDF
  • Operační program: IROP
  • Název výzvy: Pořízení vozidel pro přepravu osob
  • Realizátor: FTL – First Transport Lines, a. s.
  • Registrační číslo projektu:  CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0005098
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka, veřejná podpora: 16 422 850,00 Kč; 19 321 000,00 Kč; 2 898 150,00 Kč
  • Harmonogram projektu: 4. 1. 2017–12. 9. 2018
  • Téma projektu: udržitelná městská mobilita

Cílem projektu bylo zvýšení kvality a komfortu MHD a její bezpečnosti, zajištění potřeb specifických skupin obyvatel v dopravě (plně nízkopodlažní bezbariérová vozidla) a to formou pořízení třech plně nízkopodlažních a bezbariérových autobusů s pohonem na CNG. 

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace