Hydrodynamický design čerpadel

12.08.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 13 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce. Cílem výzvy bylo podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Záměrem výzvy byla podpora obousměrného přenosu jedinečných znalostí a zkušeností zapojených subjektů a přenos společných znalostí a zkušeností. 

  • Opatření: 2.1.1 Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou
  • Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
  • Operační program: OP VVV
  • Název výzvy: Dlouhodobá mezisektorová spolupráce
  • Realizátor: CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.
  • Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008408
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka: 59 510 239,67 Kč; 70 012 046,68 Kč
  • Harmonogram projektu: 1. 9. 2018–31. 12. 2022
  • Téma projektu: výzkum, vývoj

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro dlouhodobou mezisektorovou spolupráci v oblasti výzkumu hydrodynamických strojů a započetí hlavních výzkumně-vývojových aktivit v jejich interdisciplinárním pojetí. Dojde k rozšíření stávajícího výzkumného pracoviště a výzkumného týmu na úroveň umožňující komplexní experimentální a výpočetní zkoumání celé šíře jevů souvisejících s hydrodynamickými stroji. V rámci projektu bude vybudována společná laboratoř tzv. "horká zkušební laboratoř", jako unikátní výzkumná infrastruktura evropského významu.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace