Cyklostezka Litovel-Uničov (k.ú. Střelice, k.ú. Červenka, k.ú. Litovel)

03.08.2021

Jedná se o sérii projektů podpořených prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 28 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury.  Cílem výzvy bylo podpořit projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a související doprovodnou infrastrukturu, které přispějí k větší bezpečnosti cyklistů.

 • Opatření: 3.1.2 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury
 • ORP: Uničov, Litovel
 • Evropský fond: ERDF
 • Operační program: IROP
 • Název výzvy: Výstavba a modernizace cyklistické infrastruktury
 • Realizátor: Město Litovel, obec Červenka, město Uničov
 • Registrační čísla projektů:
  • CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0011306
  • CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0011343
  • CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0011342
 • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka, veřejné zdroje ČR:
  • 9 323 733,28 Kč; 10 969 097,98 Kč; 1 645 364,70 Kč
  • 25 500 000,00 Kč; 30 000 000,00 Kč; 4 500 00,00 Kč
  • 7 332 339,53 Kč; 8 618 102,26 Kč; 1 292 715,34 Kč
 • Harmonogramy projektů:
  • 23. 4. 2018–15. 9. 2020
  • 1. 6. 2017–30. 11. 2020
  • 9. 5. 2018–30. 9. 2020
 • Téma projektů: cyklostezka

Města Litovel, Uničov a obec Červenka se rozhodla vybudovat novou cyklostezku, která odvede cyklisty rušné komunikace II/449, aby se jejich obyvatelé, cestující za prací a službami mohli bezpečněji přepravovat právě mezi těmito městy. Stezka je budována za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy a zvýšení podílu udržitelné dopravy v regionu.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace