Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci

06.08.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 1 Rozvoj kulturního dědictví. Výzva byla zaměřená na revitalizaci a zatraktivnění památek, zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014, a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014.

  • Opatření: 3.3.1 Rozvoj kulturního dědictví
  • Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
  • Operační program: IROP
  • Název výzvy: Rozvoj kulturního dědictví
  • Realizátor: Římskokatolická farnost svatého Mořice Olomouc
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0005273
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka: 104 550 000 Kč; 123 000 000 Kč,
  • Harmonogram projektu: 15. 1. 2015–31. 12. 2022
  • Téma projektu: památky

Opravovat a restaurovat se budou světoznámé Englerovy varhany, které jsou považovány za největší v České republice. Dále dojde k rekonstrukci fasády kostela včetně kamenných prvků a vitráže. Kompletní rekonstrukce se dočká jižní věž, kde je zvonice a vyhlídka. Po více než 70 letech budou obnoveny propadnutá patra, proražená padajícím pětitunovým zvonem, který spolu s dalšími Němci zabavili pro vojenské účely během druhé světové války. Nový prostor bude využit jako muzeum varhanářství.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace