Rekonstrukce části areálu Jaslo pro účely společnosti STAVBY OMO s.r.o.

26.07.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 22 Nemovitosti. Cílem výzvy bylo usnadnit malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání v Olomoucké aglomeraci umožňujících tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či přispívajících ke zlepšení životního prostředí nebo pracovních podmínek zaměstnanců.

  • Opatření: 1.4.1 Revitalizace brownfieldů
  • Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
  • Operační program: OP PIK
  • Název výzvy: Nemovitosti
  • Realizátor: STAVBY OMO s.r.o.
  • Registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/17_118/0014332
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka: CZV: 21 954 454,50 Kč, Příspěvek EU: 9 879 504,52 Kč
  • Harmonogram projektu: 25. 5. 2018–1. 9. 2020
  • Téma projektu: revitalizace brownfieldů

Cílem projektu je komplexní revitalizace části areálu bývalých jaselských kasáren v Hranicích, které byly nevyužívaným brownfieldem v havarijním stavu. Jeden z objektů (bývalá vojenská ubytovna) bude zdemolován, vzhledem k nemožnosti a neekonomičnosti rekonstrukce. Dále dva objekty budou komplexně rekonstruovány a mezi nimi vybudována výrobní a skladovací hala. Tyto objekty jsou vzájemně propojeny pro efektivnější manipulaci a komunikaci během výrobního procesu. Ostatní nevyužívané plochy, včetně plochy po zdemolovaném objektu, budou revitalizovány formou zatravnění a zpevnění povrchu.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace