First job

03.08.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 31 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce. Cílem výzvy bylo zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných na trhu práce. 

  • Opatření: 1.2.1 Podpora začlenění absolventů přicházejících na trh práce
  • Evropský fond: Evropský sociální fond
  • Operační program: OPZ
  • Název výzvy: Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce
  • Realizátor: Hanácká aktivní společnost z.s.
  • Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0009917
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka: 6 296 756,01 Kč, 7 407 948,25 Kč
  • Harmonogram projektu: 1. 10. 2018–30. 9. 2021
  • Téma projektu: zaměstnanost

Projekt je cílen na uchazeče a zájemce o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku do 25 let se statutem absolventa a ve věku 50 let a více. Hlavním smyslem projektu je motivovat obě cílové skupiny pro vstup na trh práce, zajistit jim ve spolupráci se zaměstnavateli zvýšení kvalifikace prostřednictvím rekvalifikací a měsíčních praxí (stáží) u zaměstnavatelů. Celý projekt je postaven na individuálním přístupu. Projekt je vytvářen ve spolupráci se zaměstnavateli, z jejich reálných potřeb a potřeb cílových skupin.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace