Cyklostezka a chodník Velká Dlážka

17.08.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 6 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury. Cílem výzvy bylo podpořit projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a související doprovodnou infrastrukturu, které přispějí k větší bezpečnosti cyklistů.

  • Opatření: 3.1.2 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury
  • Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
  • Operační program: IROP
  • Název výzvy: Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury
  • Realizátor: Statutární město Přerov
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0005944
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka: 6 526 067,86 Kč, 7 677 726,90 Kč
  • Harmonogram projektu: 20. 5. 2016 – 30. 6. 2018
  • Téma projektu: bezpečnost v dopravě

Projekt řeší rekonstrukci původní cyklostezky a chodníku v nevyhovujícím technickém stavu na obousměrnou cyklostezku a chodník na pravé straně ulice Velká Dlážka ze směru od centra. Cyklostezka byla navržena z části s odděleným provozem chodců a z části se společným provozem cyklistů a chodců. Prostor kolem cyklostezky byl doplněn stojany na kola a dalším nezbytným mobiliářem. Vybudováním cyklostezky v délce 500 m došlo k bezpečnému zpřístupnění centra města s frekventovanými ulicemi Velká Dlážka a Lipnická.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace