Chodník kolem silnice I/47 v Oseku nad Bečvou

25.08.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 10 Zvyšování bezpečnosti v dopravě.  Cílem výzvy bylo podpořit projekty rekonstrukce, modernizace a výstavby bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. 

  • Opatření: 3.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě
  • Evropský fond: Fond soudržnosti
  • Operační program: OPD
  • Název výzvy: Zvyšování bezpečnosti v dopravě
  • Realizátor: Obec Osek nad Bečvou
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006288
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka: 6 980 931,84 Kč, 8 212 860,99 Kč
  • Harmonogram projektu: 24. 3. 2015–35.9.2018
  • Téma projektu: bezpečnost v dopravě

Stavba byla navržena jako bezbariérová a splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V úvodním úseku je součástí trasy chodníku autobusová zastávka. Byla provedena úprava nástupiště a přeložka lampy veřejného osvětlení, která zasahovala do nástupní hrany. Chodník byl veden s odstupem od silnice I/47 a byl pravidelně přerušován sjezdy k nemovitostem. V místě sjezdu je chodník proveden v zesílené konstrukci.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace