Základní informace

Integrované teritoriální investice jsou nástrojem, který podporuje využívání finančních zdrojů z více operačních programů a má potenciál zajistit lepší celkové výsledky při stejné výši veřejných financí díky koncentraci financování do určitého území a následné akceleraci dopadů. Prostřednictvím ITI mají regionální subjekty možnost zapojit se do přípravy a realizace s programu, který je určený k rozvoji území na základě místního přístupu.

Olomoucká aglomerace (OA) představuje území s nejintenzivnějšími interakcemi s jádry aglomerace, které tvoří města Olomouc, Prostějov, Přerov s počtem obyvatel 190,2 tis a dále 230 obcí s počtem obyvatel 247,3. Celkem Olomouckou aglomeraci tvoří území s 437,5 tis. obyvateli.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace