Vymezení území Olomoucké aglomerace

Otevřít mapu v novém okně »

 • Zpracováno katedrou geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • Specifikem je polycentričnost (troj jaderné uspořádání – města Olomouc, Prostějov, Přerov si vytvářejí dostatečně silná vlastní zázemí), není tedy jedno hlavní centrum (např. jako u Brna, Plzně), ale tři relativně silná jádra
 • K vymezení území aglomerace lze přistoupit více způsoby, v rámci vymezení byly použity i tradiční geografické metody (index heterogenity, areály maximálního zalidnění)
 • Vlastní vymezení aglomerace bylo realizováno na základě kombinace kvantitativního a kvalitativního přístupu (kvalitativní kritéria sloužila jako doplňující)
 • Použitým kvantitativním ukazatelem byla především data o dojížďce pracujících (s využitím databáze dat ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011)
 • V úvahu byl brán především podíl denně dojíždějících pracujících do jádra aglomerace (suma dojíždějících do Olomouce, Prostějova a Přerova) z každé obce z celkového počtu zaměstnaného obyvatelstva v obci + další doplňující ukazatele
 • Na základě intenzity sledovaných vazeb byly vytvořeny 3 zóny aglomerace (A, B, C)
 • Zóna A = území s nejintenzivnějšími interakcemi s jádry aglomerace, zahrnuje města Olomouc, Prostějov, Přerov s počtem obyvatel 190,2 tis. a dále celkem 169 obcí s počtem obyvatel 173,5 tis. (dle SLDB 2011), celkem tedy v zóně A žije přibližně 363,7 tis. obyvatel
 • Mezi další významná střediska, která jsou v tomto území zastoupena, patří města Šternberk, Litovel, Lipník nad Bečvou, Lutín nebo obec Hlubočky
 • Zóna B1 = území s vysokou mírou interakce s jádry aglomerace (k rozšíření došlo snížením kritických hodnot ukazatelů o pracovní dojížďce) + rozšíření o oblast Mohelnicka v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje (zóna B2)
 • Díky tomu se k zóně A připojí Uničovsko, zázemí Šternberka, Hranice a jejich zázemí směrem na Lipník, Kojetín a Němčice na Hané, ale i Konicko
 • Počet obcí v aglomeraci díky tomu vzroste z původních 169+3 na celkem 230+3 a počet obyvatel z původních 363,7 tis. na 437,5 tis. (ve struktuře 190,2 tis. obyv. jádro a 247,3 tis. zázemí)
 • Zóna C = území aglomerace rozšířené do hranic správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • Doplňkovou veličinou, která sloužila k verifikaci vymezeného území, byla časová dostupnost jader aglomerace osobním automobilem
 • V rámci zóny A je vždy možné dostat se do jednoho z jader aglomerace do 20 minut, v rámci zóny B přibližně do půl hodiny
 • Vymezení území aglomerace odpovídají (resp. jej podporují) i kvalitativní ukazatele vzdělanosti obyvatelstva, je přirozené, že nadprůměrná vzdělanost je především na území větších měst a jejich těsného zázemí
 • Ukazatel vzdělanosti podporuje jednoznačně zahrnutí Hranic do území zóny B
 • V rámci komplexního pohledu byl ve vymezeném území aglomerace vyhodnocen i potenciál pro inovace, a to konkrétně analýzou zaměstnanosti v high-tech sektorech (dle klasifikace CZ NACE), v souladu s metodikou Eurostatu
 • Analýza ukázala významný potenciál pro inovace v severo-jižní ose ve směru Litovel-Olomouc-Přerov, naopak oblast Prostějovska vykazuje podprůměrné podíly zaměstnaných v high-tech sektoru průmyslu
mapa_aglomerace

Přílohy

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace