Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa, I. etapa

28.07.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 28 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury.  Cílem výzvy bylo podpořit projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a související doprovodnou infrastrukturu, které přispějí k větší bezpečnosti cyklistů.

  • Opatření: 3.1.2 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury
  • Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
  • Operační program: IROP
  • Název výzvy: Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury
  • Realizátor: Město Hranice
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0008627
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka: 13 739 272,27 Kč, 16 163 849,73 Kč
  • Harmonogram projektu:  1. 6. 2018-30. 11. 2018
  • Téma projektu: cyklostezka

Výstavba cyklostezky řeší první etapu bezpečného propojení již vybudovaného úseku od Lipníka nad Bečvou po začátek hranice katastru obce Černotín, kde nyní cyklostezka navazuje na další připravovaný úsek cyklotrasy a napojení dalších obcí Skalička a Ústí. Jedná se o důležitý úsek pro bezpečnější cyklistickou dopravu z okolních obcí do města Hranice, využívaný zejména pro dojíždění do škol a zaměstnání.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace