Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií

12.08.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 13 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce. Cílem výzvy bylo podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Záměrem výzvy byla podpora obousměrného přenosu jedinečných znalostí a zkušeností zapojených subjektů a přenos společných znalostí a zkušeností. 

  • Opatření: 2.1.1 Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou
  • Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
  • Operační program: OP VVV
  • Název výzvy: Předaplikační výzkum
  • Realizátor: Univerzita Palackého v Olomouci
  • Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007323
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka: 106 947 285,68 Kč; 125 820 336,10 Kč
  • Harmonogram projektu: 1. 7. 2018–31. 12. 2022
  • Téma projektu: výzkum, vývoj

V centrech CRH a RCPTM Přídodovědecké fakulty UPOL vznikají významné vědecké výsledky s potenciálem komercializačního přenosu do praxe v oblasti biotechnologií a nanotechnologií, které by mohly přinést inovace do celé řady oborů lidské činnosti, jako jsou environmentální a biomedicínské aplikace, hygiena, nová hnojiva a ovlivnění růstu hospodářských plodin. Intenzivní zaměření se na tyto výsledky a umožnění jejich přenosu podporou infrastruktury a dopracování do praxe přinese benefit celému místu dopadu projektu.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace