Vybudování zázemí miniškolky OSEČÁNEK

28.07.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 25 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. Cílem výzvy bylo podpořit zvýšení kapacity mateřských škol provozovaných podle zákona č. 561/2004 Sb. a zapsaných do Rejstříku škol a školských zařízení, dětských skupin, služeb péče o děti, spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby). 

  • Opatření: 1.1.1 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání
  • Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
  • Operační program: IROP
  • Název výzvy: Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání
  • Realizátor: Osečánek, z.s.
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0008493
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka:  8 584 396,50 Kč, 10 099 290 Kč
  • Harmonogram projektu: 1. 3. 2017–30. 9. 2019
  • Téma projektu: předškolní vzdělávání

Díky realizaci projektu mají místní rodiče možnost umísťovat své děti již od 1 roku v zařízení dětské skupiny. Mohou tak nastoupit dříve do práce nebo pracovat na částečný úvazek, tudíž dojde ke zvyšování jejich životní úroveň. Mladí lidé najdou v obci potřebné zázemí pro zajištění kvalitních podmínek života a nebudou mít důvod odcházet jinam. V rámci projektu byly provedeny také venkovní úpravy prostoru za budovou, došlo k oplocení pozemku, srovnání terénu a jeho přípravě pro umístění venkovních hracích prvků pro děti.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace