Výzvy řídicích orgánů

Zde jsou uvedeny výzvy z OP Doprava, Zaměstnanost a Životní prostředí, které jsou realizovány bez zapojení zprostředkujícího subjektu ITI.

Výzvy zbývajících OP (IROP, OP PIK, OP VVV) jsou uvedeny v záložce Výzvy zprostředkujícího subjektu, který provádí (částečné) hodnocení těchto výzev.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace