Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky

04.08.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 41 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů II. Cílem výzvy bylo podpořit projekty zaměřené na výstavbu/modernizaci (navýšení kapacity) sběrných dvorů a třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálního odpadu. Dále na projekty zaměřené na systémy pro separaci/oddělený sběr/svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu. 

  • Opatření: 3.2.2 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
  • ORP: Litovel
  • Evropský fond: Fond soudržnosti 
  • Operační program: OPŽP
  • Název výzvy: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
  • Realizátor: Město Litovel
  • Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_085/0009142
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka: 20 216 811,50 Kč; 25 463 479,23 Kč
  • Harmonogram projektu: 15. 7. 2020 – 1. 2. 2021
  • Téma projektu: odpadové hospodářství

Tento projekt má za cíl výstavbu sběrného dvora Litovel, jež je určen pro město Litovel, jeho místní části a obec Cholina. V rámci projektu došlo ke zpevnění manipulačních ploch, vybudování provozní budovy, vybudování otevřeného přístřešku pro kontejnery, oplocení areálu, vybudování dešťové a splaškové kanalizace a napojení rozvod NN. Dále bylo v rámci projektu pořízeno vybavení SD.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace