Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti DK mont a.s. pořízením nových technologických zařízení

22.07.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 15 Technologie. Cílem výzvy byla podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků a přispívat tak k rozvoji Olomoucké aglomerace a zvyšování zaměstnanosti. Podpořeny byly projekty, jejichž záměrem bylo pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. 

  • Opatření: 1.3.1 Poradenství pro malé a střední podniky
  • Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
  • Operační program: OP PIK
  • Název výzvy: Technologie
  • Realizátor: DK mont a.s.
  • Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_117/0011894
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka: 9 873 900 Kč; 21 942 000 Kč
  • Harmonogram projektu: 3. 1. 2018 - 5. 11. 2020

Hlavním cílem projektu bylo další posílení konkurenceschopného postavení společnosti na trhu a další růst jejích výkonů, a to díky pořízení nových vysoce moderních technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry zvyšujícími stupeň inovativnosti technologie oproti stávajícímu stavu, jež umožní rozšíření stávajících výrobních kapacit a další zvyšování efektivity, automatizace a produktivity výroby. Dalším pozitivním dopadem je zvýšení zaměstnanosti a tvorba nových pracovních míst ve společnost a regionu, snižování produkce odpadu, emisí a energie na jednotku produkce a zlepšení pracovního prostředí obsluhy.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace