Zkvalitnění a rozvoj infrastruktury DDM Magnet Mohelnice

25.08.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 18 Zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotní učení.  Cílem výzvy byla podpora projektů jejíchž předmětem byly stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

  • Opatření: 1.1.4 Zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotního učení
  • Evropský fond: ERDF
  • Operační program: IROP
  • Název výzvy: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury středních a vyšších Odborných škol
  • Realizátor: Město Mohelnice
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007438
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka: 11 230 758,87 Kč; 13 212 657,50 Kč
  • Harmonogram projektu: 1. 1. 2017–31. 12. 2018
  • Téma projektu: neformální vzdělávání

Podstatou projektu byla celková rekonstrukce infrastruktury pro zájmové vzdělávání DDM Magnet Mohelnice. Jedná se o změnu dispozičního řešení celého objektu, nástavbu objektu pro získání dostatečného prostoru pro realizaci aktivit, přístavbu vstupní části pro osobní výtah a zajištění fyzické dostupnosti a bezbariérovosti objektu, kompletní vybavení vzdělávacích prostor s vazbou na klíčové kompetence IROP a venkovní a vegetační úpravy před budovou DDM.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace