OA ITI - ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví

12.08.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 9 Předaplikační výzkum. Cílem výzvy byly podpora výzkumných projektů v předaplikační fázi. Smyslem výzvy bylo zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou. 

  • Opatření: 2.1.1 Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou
  • Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
  • Operační program: OP VVV
  • Název výzvy: Předaplikační výzkum
  • Realizátor: Univerzita Palackého v Olomouci
  • Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007378
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka: 51 699 229,55 Kč; 60 822 623 Kč
  • Harmonogram projektu: 1. 7. 2018–31. 12. 2022
  • Téma projektu: výzkum, vývoj

Cílem projektu je vytvoření excelentní multidisciplinární pracovní skupiny Arteca, budující kvalitní propojení přírodovědného a humanitního umělecko-historického bádání, která se v rámci předaplikačního výzkumu zaměří na inovativní péči o kulturní a umělecké dědictví. V rámci projektu dojde mimo jiné k vytvoření databáze určené k archivaci analyzovaných vzorků či vývoji a následně aplikaci nových postupů multimodálního zobrazování založené na kombinaci pokročilých fyzikálně-chemických metod.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace