Modernizace školních dílen jako centrum odborné přípravy - strojní část a stavební část (Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín)

12.08.2021

Jedná se o projekty podpořené prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 11 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury středních a vyšších odborných škol. Cílem výzvy bylo podpořit infrastrukturu středních škol, a to stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), dále rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

 • Opatření: 1.1.3 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury středních a vyšších odborných škol
 • Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
 • Operační program: IROP
 • Název výzvy: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury středních a vyšších odborných škol
 • Realizátor: Olomoucký kraj
 • Registrační čísla projektů:
  • CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005321
  • CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005322
 • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka:
  • 25 904 040,70 Kč; 30 475 342 Kč
  • 22 253 932,45 Kč; 26 181 097 Kč​
 • Harmonogramy projektů:
  • 14. 11. 2017–17. 9. 2018
  • 21. 6. 2016–30. 10. 2018​
 • Téma projektů: vzdělávání

Hlavním cílem projektu bylo pořízení nového vybavení školních dílen Sigmundovy střední školy strojírenské v Lutíně pro praktickou odbornou výuku studijního oboru Mechanik seřizovač CNC a učebních oborů Karosář, Nástrojař, Obráběč kovů CNC a Strojní mechanik. Hlavní zaměření projektu vede ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (technické a řemeslné obory a přírodní vědy) ve vazbě na budoucí uplatnitelnost na trhu práce.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace