Modernizace prototypových vývojových dílen společnosti Meopta - optika, s.r.o.

17.08.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 23 Potenciál. Cílem výzvy byla podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity.

  • Opatření: 2.3.1 Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění inovací a ochrana duševního vlastnictví v podnicích
  • Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
  • Operační program: OP PIK
  • Název výzvy: Potenciál
  • Realizátor: Meopta - optika, s.r.o.
  • Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_162/0014326
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka: 14 300 000 Kč, 28 600 000 Kč
  • Harmonogram projektu: 7. 3. 2019–26. 8. 2020
  • Téma projektu: vybudování infrastruktury výzkumu a vývoje 

Cílem projektu bylo navýšení technologické vyspělosti kapacit pro realizaci vývojových a inovačních aktivit v oblasti montáže a justáže vysoce přesných opto-mechanických sestav rekonstrukcí a úpravou prostor vývojových prototypových dílen a jejich vybavení nejmodernějšími technologiemi. Konečným cílem projektu bylo mít k dispozici zrekonstruované pracoviště prototypové vývojové dílny, což podstatně usnadní a urychlí vývojový a inovativní cyklus produktů, posílí inovační výkonnost a zvýší atraktivitu Meopty jako realizátora inovativních řešení v oblasti přesné optiky a jemné mechaniky.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace