Modernizace tramvajové tratě 1. máje

06.08.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 3 Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu. Cílem výzvy bylo vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy v Olomoucké aglomeraci v elektrické trakci.

  • Opatření: 3.1.3 Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu
  • Evropský fond: FS
  • Operační program: OPD
  • Název výzvy: Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu
  • Realizátor: Statutární město Olomouc
  • Registrační číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_019/0000068
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka: 30 962 633,23 Kč; 44 260 786,65 Kč
  • Harmonogram projektu: 7. 4. 2017–21. 11. 2017
  • Téma projektu: udržitelná městská mobilita

Předmětem projektu byla modernizace tramvajové tratě na ulici 1. máje v historickém centru města Olomouce v délce 400 m s cílem zvýšení kvality a posílení konkurenceschopnosti veřejné hromadné dopravy vůči individuální automobilové dopravě a zajištění každodenních přepravních potřeb pro dojížďku za prací či do škol s ohledem na bezpečnost cestujících a umožnění bezbariérového přístupu.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace