Obnova Národního domu v Prostějově

22.07.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 1 Rozvoj kulturního dědictví. Výzva byla zaměřená na revitalizaci a zatraktivnění památek, zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014, a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014.

  • Opatření: 2.3.1 Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění inovací a ochrana duševního vlastnictví v podnicích
  • Opatření: 3.3.1 Rozvoj kulturního dědictví
  • Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
  • Operační program: IROP
  • Název výzvy: Rozvoj kulturního dědictví
  • Realizátor: Statutární město Prostějov
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0007974
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka: 59 698 308 Kč, 70 233 304 Kč
  • Harmonogram projektu: 13. 6. 2016–31. 8. 2020
  • Téma projektu: památky

Známá secesní památka od slavného architekta Jana Kotěry prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Práce se týkaly restaurování interiérů a střechy. Realizace projektu probíhala od roku 2015 s hlavním objemem stavebních prací v průběhu roku 2018 a 2019, kdy byl na konci loňského roku projekt fyzicky dokončen. Na webových stránkách Městského divadla Prostějov je již nyní k dispozici virtuální prohlídka.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace