Cyklostezka Plumlov - Mostkovice, atraktivní přehrada

12.08.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 28 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastrukturyCílem výzvy bylo podpořit projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a související doprovodnou infrastrukturu, které přispějí k větší bezpečnosti cyklistů.

  • Opatření: 3.1.2 Výstvba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury
  • Evropský fond: ERDF
  • Operační program: IROP
  • Název výzvy: Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury
  • Realizátor: Město Plumlov
  • Registrační číslo projektu:  CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0010773
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka, veřejná podpora: 15 479 898,73 Kč; 18 211 645,57 Kč; 2 731 746,84 Kč
  • Harmonogram projektu: 4. 9. 2017–30. 9. 2021
  • Téma projektu: cyklostezka

Hlavním cílem projektu bylo zrealizovat stavbu cyklostezky mezi Plumlovem a Mostkovicemi, podél silnice č. II/377, která nedisponovala vhodnými podmínkami pro pohyb cyklistů. Cyklistická infrastruktura nyní slouží pro dojížďku do práce, za službami či do školy. Jednou z největších výhod projektu je bezpečnost, resp. zajištění bezpečné mobility cyklistů pomocí oddělení od automobilové dopravy prostřednictvím smíšené stezky.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace