Integrovaná řešení

Představujeme vám přibližný harmonogram přípravy integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace, který se odvíjí od komunikace s Ministerstvem pro místní rozvoj i s dalšími řídicími orgány operačních programů.

Hlavním rozdílem v implementaci ITI 20114-2020 a 2021-2027 bude uvedení konkrétních strategických projektů přímo ve strategii nebo v programovém rámci.

Na základě pokynů jednotlivých řídicích orgánů operačních programů by měla integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace pro plánovací období EU 2021-2027 obsahovat konkrétní integrovaná řešení skládající se ze strategických projektů. Přitom rozlišujeme tři základní typy integrovaných řešení – tzv. majákovéprovázané (územně nebo tematicky) a síťové (předem neidentifikované projekty).

Definice jednotlivých integrovaných řešení naleznete na obrázcích přiložených k článku.

Pokud máte zájem realizovat v období  2021-2027 prostřednictvím Olomoucké aglomerace nějaké integrované řešení, nebo strategický projekt, který by se na integrovaném řešení podílel, vyplňte prosím následující dokument (návrh integrovaného řešení), zohledněte níže uvedená doporučení a zašlete jej na příslušného tematického koordinátora (viz sekce kontakty). Tematické koordinátory rovněž můžete kontaktovat s žádostí o další informace.

Excel šablony integrovaného řešení naleznete Příloha: ZDE

Strukturu Strategie Olomoucké aglomerace 2021-2027 rozdělené do integrovaných řešeních najdete ZDE.

Doporučení pro integrovaná řešení:

  • pokročilá připravenost projektů - některé řídicí orgány operačních programů mohou požadovat územní rozhodnutí jako podmínku uvedení strategického projektu do programového rámce
  • projekty spojené územně/tematicky – individuální akce nemají šanci
  • vícezdrojové financování – více fondů EU a OP zapojených do integrovaných řešení, projekty z jiných zdrojů (RAPy, SFDI apod.) – větší šance získání dotace
  • kombinace veřejných a soukromých investic může zvýšit kredit integrovaných řešení
  • možná návaznost na investice ITI 2014+
  • možná návaznost na velké státní investice

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace