Dopravní řídící ústředna Olomouc

06.08.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 4 Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravyCílem výzvy bylo zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu v Olomoucké aglomeraci. 

  • Opatření: 3.1.5 Rozvoj systému a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy
  • Evropský fond: FS
  • Operační program: OPD
  • Název výzvy: Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy
  • Realizátor: Statutární město Olomouc
  • Registrační číslo projektu: CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_027/0000066
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka: 29 749 360,50; 34 999 250,00
  • Harmonogram projektu: 21. 5. 2018–29. 1. 2019
  • Téma projektu: udržitelná městská mobilita

Předmětem projektu bylo vybudování nové Dopravní řídící ústředny, která bude zapadat do koncepce Jednotného systému dopravních informací České republiky včetně plné kompatibility se systémem Národního dopravního informačního centra (NDIC) s cílem zlepšení mobility ve městě a snížení dopravního přetížení, zlepšení řízení dopravního provozu včetně mimořádných situací, snížení nehodovosti a v neposlední řadě snížení zátěže na životní prostředí.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace