Výzvy zprostředkujícího subjektu ITI

Doporučujeme předkladatelům konzultovat své žádosti před finalizací v ISKP14+ se Zprostředkujícím subjektem ITI Olomoucké aglomerace (ZS). Zejména doporučujeme konzultovat způsobilost aktivit a dalších požadavků výzvy ZS.

V případě výzev Řídicího orgánu OP PIK a OP VVV na ITI je Zprostředkující subjekt primárním konzultačním místem.

 

Vyhlášené výzvy ZS v rámci IROP:

Nyní není vyhlášena žádná výzva. 

 

Vyhlášené výzvy ŘO OP PIK pro ITI Olomoucké aglomerace

Nyní není vyhlášena žádná výzva. 

 

Vyhlášené výzvy ŘO OP VVV pro ITI

Nyní není vyhlášena žádná výzva. 

 

Ukončené výzvy:

1. - ROZVOJ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

2. výzva - VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY

3. výzva - NÁKUP VOZIDEL

4. výzva - CYKLODOPRAVA

5. výzva - PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

6. výzva - BEZPEČNOST V DOPRAVĚ

7. výzva - ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

8. výzva - ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

9. výzva - VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY

10. výzva ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁJMOVÉHO A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

11. výzva ZVÝŠENÍ KAPACITY VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – II. 

12. výzva - ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL – II. 

Revize 12. výzvy - ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL II.- změna k 14. 3. 2018   

13. výzva – VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY – II.  

13. výzva – VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY – II. - změna k 1. 11. 2018  

14. výzva – REKONSTRUKCE, MODERNIZACE A VÝSTAVBA SILNIC NA VYBRANÉ REGIONÁLNÍ SILNIČNÍ SÍTI  

14. výzva – REKONSTRUKCE, MODERNIZACE A VÝSTAVBA SILNIC NA VYBRANÉ REGIONÁLNÍ SILNIČNÍ SÍTI - změna k 8. 8. 2018  

15. výzva VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY -III.  

16. výzva – ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁJMOVÉHO A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ - II. 

17. výzva – ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - III. 

17. výzva – ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - III. - změna k 10. 12. 2018 

18. výzva – ZVÝŠENÍ KAPACITY VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - III. 

19. výzva – ROZVOJ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ II.  

20. výzva – VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY - IV 

21. výzva – VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY - III.  

21. výzva – VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY III. - změna k 6. 5. 2019  

22. výzva – REKONSTRUKCE, MODERNIZACE A VÝSTAVBA SILNIC NA VYBRANÉ REGIONÁLNÍ SILNIČNÍ SÍTI- II.  

23. výzva – POŘÍZENÍ VOZIDEL PRO PŘEPRAVU OSOB  

24. - VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY - V.

24. - VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY - V. - změna k 19. 6. 2020

25. výzva - ZVÝŠENÍ KAPACITY VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - IV.

26. výzva - Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol – IV.

27. výzva - Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury – IV.

28. výzva - Zvyšování bezpečnosti v dopravě II.

28. výzva – ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI V DOPRAVĚ II - změna k 11. 10. 2021 

28. výzva – ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI V DOPRAVĚ II - změna k 10. 12. 2021

29. výzva - Rozvoj kulturního dědictví III.

29. výzva – ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI V DOPRAVĚ II. - změna k 10. 12. 2021

OP PIK výzva č. 01_19_298, 01_19_299, 01_19_300, 01_19_301 Služby infrastruktury II

OP PIK výzva č. 01_19_249  Technologie II 

OP PIK výzva č. 01_19_266 Potenciál, II. výzva

OP PIK výzva č. 01_19_267 Inovace - Inovační projekt, II. výzva 

OP PIK výzva č. 01_19_274 Aplikace, II. výzva 

Příručka k realizaci OŘ pro Příjemce - 20. 2. 2019

OP PIK výzvy č. 01_18_269, 01_18_270, 01_18_271, 01_18_272 SPOLUPRÁCE - KLASTRY , I. výzva 

OP PIK výzva č. 01_18_258 ŠKOLICÍ STŘEDISKA, II. výzva 

OP PIK výzva č. 01_18_257 NEMOVITOSTI, II. výzva 

OP PIK výzva č. 01_17_173; 01_17_166 APLIKACE, I. výzva

OP PIK výzva č. 01_17_162 POTENCIÁL, I. výzva

OP PIK výzva č. 01_17_157 INOVACE - INOVAČNÍ PROJEKT, I. výzva

OP PIK výzva č. 01_17_124 INOVACE - PROJEKT NA OCHRANU PRÁV PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ, I. výzva 

OP PIK výzva č. 01_017_142 SLUŽBY INFRASTRUKTURY, I. výzva

OP PIK výzva č. 01_17_119  ŠKOLICÍ STŘEDISKA, I. výzva

OP PIK výzva č. 01_17_118  NEMOVITOSTI, I. výzva

OP PIK výzva č. 01_17_117 TECHNOLOGIE, I. výzva

OP VVV výzva č. 2_17_048 PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM PRO ITI

OP VVV výzva č. 2_17_049 DLOUHODOBÁ MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE PRO ITI 

OP VVV Výzva č. 02_18_069 PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM PRO ITI II

Žádosti o podporu budou žadatelé vkládat do monitorovacího systému MS2014+

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) – ITI Olomoucké aglomerace IROP (hodnotí zprostředkující subjekt ITI OA): hodnoticí kritéria ITI Olomoucké aglomerace (aktualizace 24.11.2016)

ITI Olomoucké aglomerace IROP (hodnotí zprostředkující subjekt ITI OA)hodnoticí kritéria ITI Olomoucké aglomerace ze dne 8.6.2017, Infrastruktura zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotního učení

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace