Modernizace učeben základní školy v Konici

28.07.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 12 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury. Cílem výzvy bylo podpořit infrastrukturu základních škol, a to stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), dále rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

  • Opatření: 1.1.2  Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol
  • ORP: Konice
  • Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
  • Operační program: IROP
  • Název výzvy: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol
  • Realizátor: Město Konice
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005736
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka: 2 148 100,01 Kč, 2 527 176,49 Kč
  • Harmonogram projektu: 3. 10. 2016 – 21. 9. 2018
  • Téma projektu: vzdělávání

Cílem projektu byla modernizace odborných učeben na konické základní škole. Ve škole došlo k zajištění bezbariérového přístupu, posílení internetové konektivity a částečné výměně podlahové krytiny na chodbách. Do odborných učeben se pořídilo odpovídající moderní vybavení s pomůckami a zařízením. Venku byly instalovány stojany na kola a vysadil se zde strom. Realizace projektu přispěla k zatraktivnění, popularizaci a posílení odborného vzdělávání na Základní škole v Konici.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace