Rozšíření velmi přesné industriální optiky společnosti Meopta – optika, s.r.o.

17.08.2021

Jedná se o projekt podpořený prostřednictvím výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 21 Inovace - Inovační projekt. Cílem výzvy  bylo posílení inovační výkonnosti firem v Olomoucké aglomeraci a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.

  • Opatření: 2.3.1 Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění inovací a ochrana duševního vlastnictví v podnicích
  • Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
  • Operační program: OP PIK
  • Název výzvy: Inovace – Inovační projekt
  • Realizátor: Meopta - optika, s.r.o.
  • Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_157/0014363
  • Schválené finanční prostředky – výše dotace EU, celková částka: 26 350 877 Kč, 105 403 508 Kč
  • Harmonogram projektu: 21. 6. 2018–14. 9. 2020
  • Téma projektu: vybudování infrastruktury výzkumu a vývoje 

Díky projektu došlo k zavedení na trh dvou inovovaných produktů vyvinutých VaV pracovišti společnosti Meopta - optika, s.r.o. z oblasti velmi přesné industriální optiky. Spolu s inovací produktu (stěžejní) proběhne v rámci projektu inovace procesu (doprovodná). Projekt řeší problém rostoucích požadavků zákazníků na přesnost a čistotu opto-mechanických sestav, které byly vyvinuty a prototypově vyrobeny ve společnosti Meopta - optika, s.r.o. V Meoptě scházely odpovídající technologie a také uspořádání čistých montážních prostor sériové výroby v oblasti vysoce přesné optiky a jemné mechaniky.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace