Postup pro podání žádosti přes ITI - životní prostředí

Algoritmus podání žádosti o dotaci se řídí následujícími principy. Na začátku je výzva řídicího orgánu OPŽP pro území ITI. Ta určuje mantinely a pravidla pro výzvu nositele ITI, která na ni s určitým časovým odstupem navazuje a je určena pro konečné žadatele.

Žadatelé o dotaci předkládají projektový záměr do výzvy nositele ITI přes webovou aplikaci http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/. Svůj záměr konzultují s tematickým koordinátorem ITI a po jeho finalizování v aplikaci ho prezentují na jednání pracovní skupiny, která doporučí řídicímu výboru ITI vydání vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií ITI. Řídicí výbor ITI následně na svém jednání příslušné vyjádření vydává a žadatel ho přikládá k plné žádosti o dotaci v systému ISKP14+ ve výzvě řídicího orgánu.

Postup podání žádosti v bodech:

1.Vyhlášení výzvy řídicího orgánu pro nositele ITI

2.Vyhlášení výzvy nositele ITI OA

3.Podání projektového záměru do výzvy nositele ITI - http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/ (→vytvořit, nový projektový záměr v příslušném opatření, konzultovat a finalizovat v souladu s výzvou nositele)

4.Prezentace záměru na pracovní skupině ŘV ITI

5.Jednání Řídicího výboru ITI – Vydání Vyjádření o ne/souladu projektového záměru s integrovanou strategií 

6.Podání žádosti o dotaci do výzvy řídicího orgánu  v ISKP14+, vyjádření o souladu je povinnou přílohou

V rámci ITI Olomoucké aglomerace je možné žádat o dotaci ve dvou opatřeních:

Opatření 3.2.1 (spadá pod specifický cíl 3.1 OPŽP): Předcházení vzniku odpadů (celková alokace na opatření 30 mil. Kč)

Opatření 3.2.2 (spadá pod specifický cíl 3.2 OPŽP): Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (celková alokace 170 mil. Kč)

Odkazy:

Programový dokument OPŽP a jeho přílohy

Harmonogram výzev OPŽP

Harmonogram výzev ITI Olomoucké aglomerace

Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace

Kontakty:

Tematický koordinátor ITI Olomoucké aglomerace: Mgr. Petr Kladivo, Ph.D., 733 610 534

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace