Postup pro podání žádosti přes ITI - zaměstnanost

Žadatel, který se uchází o dotace a připravuje integrovaný projekt, se musí orientovat ve výzvě nositele ITI a ve výzvě řídicího orgánu. Výzva řídicího orgánu nastavuje pravidla pro podání žádosti, výzva nositele ITI je může v některých bodech blíže specifikovat.  Projektový záměr podaný do výzvy nositele musí být totožný s plnou verzí žádosti o dotaci (jsou povoleny dvě výjimky: v plné verzi žádosti oproti projektovému záměru je povoleno snížit požadovanou výši způsobilých výdajů a navýšit hodnoty indikátorů).

Výzva řídicího orgánu:

Výzva ŘO: 03_16_045 – ITI

Výzva nositele ITI:

8. výzva k předkládání projektových záměrů PODPORA ZAČLENĚNÍ ABSOLVENTŮ PŘICHÁZEJÍCÍCH NA TRH PRÁCE - změna k 26.9.2017 - ukončena

31. výzva k předkládání projektových záměrů PODPORA ZAČLENĚNÍ OSOB OHROŽENÝCH DLOUHODOBOU NEZAMĚSTNANOSTÍ NA TRH PRÁCE

 

Harmonogram výzev:

Výzva řídicího orgánu je koncipována jako průběžná a bude ukončena 14. 12. 2018, v návaznosti na tuto výzvu jsou vyhlašovány výzvy nositele. 

Výzva nositele na podporu mladých osob do 25 let přicházejících na trh práce již byla ukončena. Další výzva rozšířená o cílovou skupinu 50 let je vyhlášena od 16.3. 2018.

Postup podání žádostí v rámci ITI:

  1. Vyhlášení výzvy řídicího orgánu (ŘO) OPZ
  2. Vyhlášení výzvy nositele ITI výzva je zveřejněna  na webu ITI OA, úřední desce magistrátu města Olomouce a webových stránkách www.dotaceeu.cz  
  3. Předložení projektového záměru do výzvy nositele ITI - http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/ (→vytvořit nový projektový záměr), žadatel se řídí výzvou nositele ITI (informace, které nejsou specifikována ve výzvě nositele, vycházejí z výzvy ŘO)
  4. Prezentace záměru na pracovní skupině ŘV ITI
  5. Jednání Řídicího výboru ITI – Vyjádření o ne/souladu projektového záměru s integrovanou strategií 
  6. Předložení plné žádosti o podporu do výzvy ŘO OPZ v IS KP14+ – vyjádření je povinnou přílohou, žadatel vychází z výzvy ŘO a respektuje specifika výzvy nositele

Aktuality:

5.1.2018 Analýza Vývoj nezaměstnanosti v Olomoucké aglomeraci

29.9.2017 Změna u výzvy č. 8: Podpora začlenění absolventů přicházejících na trh práce

22.2.2017 Dnes byly vyhlášeny další výzvy ITI v OPZ a OP VVV

17.2.2017 Nositel ITI vyhlásí svou výzvu v OPZ

Kontakty:

Nositel ITI (výzva nositele ITI): Ondřej Lakomý, 721 740 460

Řídicí orgán OPZ (výzva ŘO): Jiří Možný, 950 192 104

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace