Postup pro podání žádosti přes ITI - podnikání

Žadatel, který se uchází o dotace a připravuje integrovaný projekt, se musí orientovat ve výzvě nositele ITI a ve výzvě řídicího orgánu. Výzva řídicího orgánu nastavuje pravidla pro podání žádosti, výzva nositele ITI je může v některých bodech blíže specifikovat. Projektový záměr podaný do výzvy nositele musí být totožný s plnou verzí žádosti o dotaci (jsou povoleny dvě výjimky: v plné verzi žádosti oproti projektovému záměru je povoleno snížit požadovanou výši dotace a navýšit indikátory).

ŽÁDÁME PŘEDKLADATELE O VYPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉHO PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU PROSTŘEDNICTVÍM http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/ (→vyplnit nový předběžný záměr). VYPLNĚNÍ JE NEZÁVAZNÉ A SLOUŽÍ PRO MAPOVÁNÍ ABSORPČNÍ KAPACITY (podklad pro nastavení parametrů výzvy nositele ITI). 

V ITI Olomoucké aglomerace v OP PIK je možné získat podporu v oblastech: Technologie, Poradenství, Školicí střediska, Nemovitosti, Služby Infrastruktury, Proof of Concept, Klastry, Aplikace, Potenciál, Inovace, Spolupráce, Partnerství znalostního transferu a Inovační vouchery - výzvy vyhlašujeme na základě zmapované absorpční kapacity (tj. na základě konzultací a vyplněných předběžných záměrů v naší aplikaci). 

Plná moc:

V případě zastupování žadatele dalším subjektem je třeba do webové aplikace nositele ITI vložit plnou moc. K udělení plné moci pro zastupování žadatele ve věci přípravy projektového záměru na úrovni nositele ITI Olomoucké aglomerace existují dvě varianty:

 • využití šablony plné moci OP PIK, která bude rozšířena o níže uvedenou formulaci nebo
 • vytvoření nové plné moci, která nemusí být úředně ověřena

Doporučená formulace: 

Plná moc se uděluje ve věci:

 • konzultací projektového záměru s nositelem ITI Olomoucké aglomerace
 • přípravy projektového záměru ve webové aplikaci nositele ITI Olomoucké aglomerace
 • prezentace projektového záměru na pracovní skupině Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace

Následující výzvy nositele ITI budou postupně vyhlašovány od konce 2018 a v průběhu roku 2019:

Program podpory Opatření ITI Alokace výzvy Min. bodová hranice přípustnosti
Školicí střediska 1.2.2 20  
Technologie 1.3.1 63  
Nemovitosti 1.4.1 220  
Služby infrastruktury 2.2.1 300  
Potenciál 2.3.1 150  
Aplikace 2.3.1 100  
Inovace - Inovační projekt 2.3.1 128  
Spolupráce - klastry   2.2.1 50  

Alokace jednotlivých výzev je pouze indikativní. V současné době probíhá průzkum absorpční kapacity a alokace ve vyhlašovaných výzvách se může lišit. Min. bodová hranice přístupnosti bude doplněna. 

Ostatní výzvy a příp. doplňkové výzvy na zbývající alokace budou v případě zájmu vyhlášeny v průběhu roku 2019.

 

Výzvy řídicího orgánu:

Vyhlášené výzvy ŘO OP PIK naleznete v rámci výzev Zprostředkujícího subjektu ITI

Výzvy nositele ITI:

Výzvy nositele ITI OA na tomto odkaze.

Harmonogram výzev:

Termín vyhlášení výzev řídicího orgánu je uveden v harmonogramu (harmonogram výzev ŘO), tyto výzvy jsou průběžné. Výzvy nositele ITI jsou kolové nebo průběžné a jsou postupně vyhlašovány (harmonogram výzev nositele ITI). Výzvy nositele ITI budou ukončeny v dostatečném předstihu tak, aby žadatelé stihli podat projekty do výzev řídicího orgánu.

Postup podání žádostí v rámci ITI:

 1. Vyhlášení výzvy řídicího orgánu (ŘO) OP PIK – průběžné výzvy jsou vyhlašovány pro každou aglomeraci samostatně, výzvy jsou uveřejněny na stránkách ŘO OP PIK
 2. Vyhlášení výzvy nositele ITI  výzvy jsou uveřejněny na webu ITI OA, úřední desce magistrátu města Olomouce a na webových stránkách  www.dotaceeu.cz
 3. Předložení projektového záměru do výzvy nositele ITI - http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/ (→vytvořit nový projektový záměr), žadatel se řídí výzvou nositele ITI (informace, které nejsou specifikovány ve výzvě nositele, vycházejí z výzvy ŘO).
 4. Povinná konzultace záměru před jeho finalizací ve webové aplikace s nositelem ITI OA (kontaktní osoby jsou uvedeny přímo ve výzvě) a jeho prezentace na pracovní skupině ŘV ITI
 5. Jednání Řídicího výboru ITI – Vyjádření o ne/souladu projektového záměru s integrovanou strategií 
 6. Předložení plné žádosti o podporu do výzvy ŘO OP PIK v https://mseu.mssf.cz/ - upozorňujeme, že vyjádření Řídicího výboru je povinnou přílohou k žádosti o podporu a původní projektový záměr musí být totožný s informacemi uvedenými v žádosti o podporu předložené v IS KP14+.
 7. Hodnocení žádostí v MS2014+ probíhá Zprostředkujícím subjektem ITI OA - hodnoticí kritéria, dle kterých bude žádost posuzována, jsou zveřejněna na webových stránkách OP PIK v okamžiku vyhlášení příslušné výzvy. Minimální bodová hranice přípustnosti pro projekty ITI je vyšší než u individuálních projektů (viz výše).

Doporučujeme předkladatelům konzultovat své žádosti před finalizací v ISKP14+ se Zprostředkujícím subjektem ITI Olomoucké aglomerace (ZS). Zejména doporučujeme konzultovat způsobilost aktivit a dalších požadavků výzvy ŘO. Zprostředkující subjekt je primárním konzultačním místem výzev Řídicího orgánu OP PIK.

Semináře/prezentace ze seminářů:

Prezentace k proběhlému semináři 26. 9. 2018

Prezentace k proběhlému semináři 18. 4. 2018

Prezentace k proběhlému semináři 24.1.2018 (OP PIK)

Prezentace k proběhlému semináři 24.11.2017 (OP PIK)

Prezentace k proběhlému semináři 14.6.2017

Prezentace k proběhlému semináři 8.3.2017

Aktuality:

26. 7. 2019 AVÍZO výzvy Služby infrastruktury

25. 7. 2019 AVÍZO výzvy Technologie 

24. 7. 2019 AVÍZO  změny výzvy č. 47 (Nemovitosti)

23. 7. 2019 Opravte si nemovitost k podnikání 

5. 6. 2019 Výzva Technologie bude vyhlášena v záři

24. 4. 2019 AVIZO změny výzvy č. 48 Potenciál a č. 52 Aplikace nositele ITI OA

15. 3. 2019 Téměř 400 miliónů korun čeká na podnikatele Olomoucké aglomerace

7. 2. 2019 Poslední šance o finanční prostředky ITI OA

25.1.2018 Vyhlášení dalších výzev nositele ITI OA pro podnikatele 

24.1.2018 Aktuální Harmonogram výzev na rok 2018

16.1.2018 Avízo výzvy INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

16.1.2018 Avízo výzvy ŠKOLICÍ STŘEDISKA

2.1.2018 Vyhlášení výzvy řídicího orgánu OP PIK APLIKACE

4.12.2017 Vyhlášení výzvy řídícího orgánu OP PIK INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

27.11.2017 Avízo výzvy nositele ITI č. 22 NEMOVITOSTI

16.11.2017 Vyhlášeny další výzvy nositele ITI OA pro podnikatele v rámci OP PIK

7.9.2017 Příležitost pro podnikatele a firmy v Olomoucké aglomeraci

30.8.2017 Avízo výzvy TECHNOLOGIE

29.8.2017 Začínají se rozbíhat výzvy OP PIK pro ITI Olomouckou aglomeraci

4.5.2017 Posun vyhlášení výzev nositele ITI pro podnikatele

14.2.2017 Jak podat žádost v ITI – podrobný návod pro podnikatele

Kontakty:

Nositel ITI (výzva nositele ITI): 

Ondřej Lakomý, 721 740 460

Zprostředkující subjekt ITI (výzva ŘO):

Jana Římská, 731 662 574

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace