Jednání pracovních skupin

Zápisy z jednání pracovních skupin pro přípravu strategie ITI Olomoucké aglomerace Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro realizaci strategie ITI OA 2021 - 2027

 

  • Pracovní skupina č. 1 "Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce" 

Zápis PS1 20. 11. 2019

Prezenční listina PS1 20. 11. 2019

Zápis PS1 17. 2. 2021

Prezenční listina PS1 17. 2. 2021

Zápis PS1 11. 5. 2021

Prezentace PS1 11. 5. 2021

Prezenční listina PS1 11. 5. 2021

Zápis PS1 15. 6. 2021

Prezenční listina PS1 15. 6. 2021

Prezentace PS1 15. 6. 2021

Zápis PS1 15. 9. 2021

Prezenční listina PS1 15. 9. 2021

Prezentace PS1 15. 9. 2021

Zápis PS1 8. - 16. 12. 2021 per rollam

 

 

  • Pracovní skupina č. 2 "Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky" 

Zápis PS2 19. 11. 2019

Prezenční listina PS2 19. 11. 2019

Zápis PS2 17. 2. 2021

Prezenční listina PS2 17. 2. 2021

Zápis PS2 12. 5. 2021

Prezentace PS2 12. 5. 2021

Prezenční listina PS2 12. 5. 2021

Zápis PS2 16. 6. 2021

Prezentace PS2 16. 6. 2021

Prezenční listina PS2 16. 6. 2021

Zápis PS2 2. 9. 2021

Prezenční listina PS2 2. 9. 2021

Prezentace PS2 2. 9. 2021

Zápis PS2 8. - 16. 12. 2021 per rollam

 

  • Pracovní skupina č. 3 "Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života" 

Zápis PS3 20. 11. 2019

Prezenční listina PS3 20. 11. 2019

Zápis PS3 19. 2. 2021

Prezenční listina PS3 19. 2. 2021

Zápis PS3 13. 5. 2021

Prezentace PS3 13. 5. 2021

Prezenční listina PS3 13. 5. 2021

Zápis PS3 17. 6. 2021

Prezentace PS3 17. 6. 2021

Prezenční listina PS3 17. 6. 2021

Zápis PS3 15. 9. 2021

Prezentace PS3 15. 9. 2021

Prezenční listina PS3 15. 9. 2021

Zápis PS3 8. - 16. 12. 2021 per rollam

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace