Operační program Jan Amos Komenský - podporované aktivity Olomoucké aglomerace

28.07.2021

Na Operační program Věda, výzkum a vzdělávání (OP VVV) 2014 – 2020 v průběhu roku 2021 naváže Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) 2021 – 2027. Návrh programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský najdete zde

Specifický cíl 1.1: Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

Podporovaná budou témata se zaměřením na dlouhodobou mezisektorovou spolupráci.

Parametry strategického projektu Olomoucké aglomerace:

  • Spolupráce mezi výzkumnou organizací a subjektem aplikační sféry (tedy podnikem, ale i dalšími subjekty aplikujícími výsledků výzkumu).
  • Aktivity zaměřené na společný výzkum s potenciálem aplikovatelnosti do praxe, dlouhodobá spolupráce na orientaci výzkumu realizovaném výzkumnou organizací, vzájemné mobility pracovníků atp.
  • Nebudou podporovány nové stavby, umožněny budou stavební výdaje pouze v souvislosti s instalací potřebné infrastruktury.
  • Příjemce bude výzkumná organizace, povinně partnerem minimálně jeden subjekt aplikační sféry, další partneři fakultativně.
  • Povinný soulad s krajskou RIS3 Olomouckého kraje.

 

Kontaktní osoba

Bc. Ondřej Lakomý (výzkum a vývoj, podnikání, zaměstnanost)
tel.: 588 488 773
mobil: 721 740 460
e-mail: [email protected]

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace