Přehled článků

56. výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 – Olomouc (11. 4. 2018)

11.04.2018

Dne 11. 4. 2018 byla řídicím orgánem vyhlášena 56. výzva pro předkládání projektů v rámci Operačního programu doprava, tentokrát ve specifickém cíli 1.4 OPD (Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci)

40. výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD – ITS ve městech

15.01.2018

Dne 31. 7. 2017 byla řídicím orgánem vyhlášena 40. výzva pro předkládání projektů v rámci Operačního programu doprava, tentokrát ve specifickém cíli 2.3 OPD (Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu). 

27. výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD – ITS ve městech

01.11.2016

Dne 12. 8. 2016 byla řídicím orgánem vyhlášena 27. výzva pro předkládání projektů v rámci Operačního programu doprava, tentokrát ve specifickém cíli 2.3 OPD (Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu). Výzva byla vypsána pro všechna města ČR nad 40 tis. obyvatel, která leží na územích ITI nebo IPRÚ. V případě ITI Olomoucké aglomerace cílí tato výzva na opatření 3.1.5 Strategie ITI Olomoucké aglomerace (Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy).

19. výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Olomouc

01.11.2016

Dne 19. 8. 2016 byla řídicím orgánem vyhlášena 19. výzva pro předkládání projektů v rámci Operačního programu doprava, tentokrát ve specifickém cíli 1.4 OP D (Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci). Výzva byla vypsána pouze pro město Olomouc a směřuje do opatření 3.1.3 Strategie ITI Olomoucké aglomerace (Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu).

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace