Prezentace k proběhlému semináři 14.6.2017 (OP PIK)

14.06.2017

V sále zastupitelstva města Olomouce dnes proběhl informační seminář Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Náměstek primátora, RNDr. Ladislav Šnevajs přivítal 50 účastníků semináře a seznámil je se strategií ITI Olomoucké aglomerace. Dále byla přednášejícími představena témata implementace Národní RIS3 strategie a navrhované změny OP PIK, prioritní osa 1 OP PIK (rozvoj výzkumu a vývoje) s postupem realizací výzev a výhledem do konce roku 2017, implementace prioritní osy 2 (rozvoj podnikání malých a středních firem), integrované územní investice v podmínkách OP PIK, role a postupy zprostředkujícího subjektu při hodnocení projektů a na závěr přišlo na řadu téma postupu podávání žádostí a návrhu kritérií pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou strategií ITI OA.

Prezentace ze semináře je k dispozici zde.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace