Prezentace k proběhlému semináři 11.7.2017 (základní školy)

11.07.2017

Dnes dopoledne proběhl v zasedací místnosti odboru ochrany v budově NAMIRO seminář pro žadatele k 8. výzvě zprostředkujícího subjektu ITI Olomoucké aglomerace s názvem „Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol

Účastníci semináře byli mimo jiné seznámeni s výzvou zprostředkujícího subjektu a dokumentace k výzvě, s hodnocením projektových žádostí na úrovni zprostředkujícího subjektu ITI či se specifiky postupu pro podávání projektových žádostí oproti výzvám na individuální projekty. Zástupci Centra pro regionální rozvoj České republiky (CRR) pak informovali účastníky o způsobilosti výdajů a o závěrečném ověření způsobilosti a dále též přiblížili zásady zadávání a kontroly veřejných zakázek.

 

Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace