Seznamte se s aktivitami klastru CREA Hydro&Energy

03.04.2020

Na konci února jsme se zúčastnili pracovního semináře k aktivitám klastru CREA Hydro&Energy, jež bude díky finanční podpoře realizovat výzkumné a vývojové projekty přes nositele Integrovaných teritoriálních investic. Klastr působí v oboru technologií pro vodohospodářská díla, vodního a odpadového hospodářství a obnovitelných zdrojů energie. Členové klastru se společně podílí na výzkumu, vývoji a inovacích produktů, propagaci oboru, prezentacích i realizaci projektů v ČR i ve světě. 

Předmětem pracovního semináře byla klastrová spolupráce v Olomouckém kraji ve vodním hospodářství se zaměřením na platformu Water Smart Territories.

Na semináři členové klastru prezentovali projekty, které bude klastr realizovat prostřednictvím nástroje Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace. Jedná se o projekt výzkumu a vývoje, jehož cílem je vytvoření semi-autonomního stroje pro čištění povrchů konstrukcí a lodí pod vodní hladinou a odstraňování invazivních druhů (slávičky) a infrastrukturní projekt s cílem pořídit zkušební zařízení do provozovny klastru v Olomouci.

Dále byly představeny projekty se zaměřením na výzkum technologie pro stabilizaci břehů, další rozvoj klastru a jeho internacionalizaci, jež jsou realizovány prostřednictvím OP PIK. Následně byl účastníkům představen projekt iWATERMAP, jehož cílem je zlepšení politických nástrojů pro posílení kritického množství rozvoje inovačních ekosystémů v sektoru technologií vodního hospodářství. Do projektu je zapojeno 9 partnerů ze sedmi regionů: Česká republika, Nizozemsko, Lotyšsko, Portugalsko, Španělsko, Rumunsko a Řecko. Obsahem projektu je vytvoření 3 cestovních map a akčních plánů. Přímým výstupem této meziregionální spolupráce je zapojení regionu do platformy Water Smart Teritories. Projekt probíhá zejména v Jihomoravském kraji, který je v projektu zastupován klastrem CREA Hydro&Energy, z.s. Ke konci roku 2019 přistoupil k platformě také Olomoucký kraj. Cílem platformy Water Smart Territories je posílení inovačních kapacit evropských regionů v oblasti udržitelného vodního hospodářství, což povede ke zvýšení investic založených na otevřené inovační infrastruktuře a nových technologiích. Jihomoravský kraj se po úspěšném mapování zaměřil na oblast kalů, ve které se stal lídrem. Téma pro Olomoucký kraj se bude teprve vybírat. Více o projektu se dočtete ZDE. https://www.interregeurope.eu/iwatermap/

Dalším mezinárodním projektem je PoVE WATER (Platform of Vocational Excellence WATER). Jedná se o jeden z prvních výstupů projektu iWATERMAP. PoVe WATER je dvouletý pilotní projekt z programu Erasmus+, jež bude realizován za podpory Mendelovy univerzity, VUT v Brně a SPŠ stavební. Cílem tohoto projektu je přenesení odborného vzdělávání do popředí výzkumů a technologického vývoje v odvětví vody, zajištění přístupu budoucích odborníků vodního hospodářství ke znalostem a schopnostem, které vyžaduje rychle se měnící vodní průmysl EU, identifikace potřeb trhu práce a zvýšení schopnosti na tyto potřeby reagovat a v neposlední řadě podpora synergie, spolupráce a vzájemného obohacování ve vodohospodářském sektoru. Jedná se i o zapojení škol z Olomouckého kraje.

V rámci programu semináře seznámil také zástupce nositele Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace členy klastru o možnostech čerpání finančních prostředků na podporu podnikání a výzkumu v roce 2020, aktuálních informacích o přípravě období 2021+ a budoucí strategie Olomoucké aglomerace. Prezentaci najdete zde.

Závěrem proběhla diskuze, jejímž předmětem bylo představení Knowledge Inovation Center,,Climate Change“.

V případě zájmu o zapojení se do aktivit klastru či navázání spolupráce, můžete kontaktovat manažera klastru pana Ing. Břetislava Skácela, email: [email protected]. Více informací o klastru najdete na www.creacz.com.

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace