Pozvánka na seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám

22.02.2017

Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám nositele ITI Olomoucké aglomerace a zprostředkujícího subjektu ITI Olomoucké aglomerace pro vyhlášené výzvy:

  • Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury (vazba na 50. výzvu IROP pro ITI, SC 1.2)
  • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (vazba na 58. výzvu IROP pro ITI, SC 2.4)
  • Zvyšování bezpečnosti v dopravě (vazba na 50. výzvu IROP pro ITI, SC 1.2)

Místo konání: sál zastupitelstva, Hynaisova 10, Olomouc
Datum a čas konání: 6. března 2017, od 14:00 hod. do 16:00 hod.

Program:

  1. Představení ITI Olomoucké aglomerace a postupů administrace
  2. Představení výzev nositele ITI a výzev Zprostředkujícího subjektu ITI, dokumentace k výzvám
  3. Webová aplikace pro předkládání projektových záměrů
  4. Hodnocení projektové žádosti na úrovni Zprostředkujícího subjektu ITI
  5. Specifika postupu pro podání projektové žádosti v ISKP14+ oproti výzvám na individuální projekty
  6. Způsobilost výdajů v rámci jednotlivých výzev
  7. Veřejné zakázky

Upozornění: Podmínkou všech výzev je ukončené stavební řízení již v době podání projektového záměru do výzvy nositele ITI

V případě Vašeho zájmu, potvrďte Vaši účast na email: [email protected].

Účast na semináři je zdarma.

Příloha:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace